İk Politikamız

Şirketimizin Gücü Doğru İnsan Kaynakları Politikalarından Mütevellittir

İnter şirketler topluluğu insan kaynakları yönetimi anlayışı, doğru işi doğru kişiye yaptırmak ve bu iş karşılığında gösterilmiş olan performansın karşılığını maddi/manevi olarak tatmin edici miktarda ödeme üzerine kuruludur.

Nitelikli İşgücünü Topluluğa Kazandırma

İnsan Kaynakları Yönetimi;

 • Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,
 • Şirketimizi geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlerine sahip, öğrenmeyi hayatın bir parçası olarak gören, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı,hedeflemektedir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

 • Çalışanların sürekliliğini sağlamak için onları eğitimlerle desteklemek, gelişimlerini ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak,
 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
 • Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek
 • İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

 
Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

 • Şirketlerimizin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonların, insan kaynaklarının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
 • Potansiyeli yüksek çalışanların performansının takibi ve üst yönetici olarak hazırlanması için uygun ortamlar oluşturulması ve değerlendirilmesi,
 • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için organizasyon içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması
 • İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

 
Toplam Ödül Yönetimi

 • Nitelikli işgücünün kalıcılığını sağlamak için çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunmak,
 • Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
 • Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,
 • Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek
 • İnsan Kaynakları’nın amacıdır.

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,
 • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak
 • İnsan Kaynakları’nın hedefidir.


Ayrıca günün en büyük zamanını birlikte geçiren insan kaynakları için sosyal ortamlar oluşturmak, takım ruhu amacıyla çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirmek de İnterpos A.Ş. olarak vazgeçilmezlerimizdendir.